Fallera Mayor de la Falla Els Jovenets, Jessica Moreno